Tags

,

Christmas without Jews, Arabs and refugees

Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliowości co do roli Żydów, Arabów i wielu innych nacji w naszym dziedzictwie kulturowym, to ta ilustracja pokazuje, że się bardzo myli.

 

Szczęśliwych i beztroskich świąt Bożego Narodzenia dla Wszystkich, którzy przypadkiem, lub nie przypadkiem, zajrzą na moje strony.

If you have still doubts about the role Jews, Arabs and many other nations in our cultural heritage then this image shows that you are seriously mistaken. 

Happy and carefree Christmas for all who by accident, or purposely, opened this web page.  

Mirek Majewski, 24/12/2015

________________________________________________________________

Rysunek skopiowany z (http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19377966,szopka-swiateczna-na-nasze-czasy-ten-rysunek-celnie-podsumowuje.html )